naglowek-test2

 

 

 

historia

1994
w Poznaniu powstaje spółka akcyjna Towarzystwo Edukacji Bankowej SA
na mocy decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej utworzona zostaje Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

1995   

pierwsi absolwenci z dyplomem TEB opuszczają Policealne Studium Finansów
1996   
dynamiczny rozwój sieci szkół policealnych
TEB Edukacja w Polsce Zachodniej
1997   
absolwenci otrzymują dyplomy pierwszej wyższej uczelni powołanej przez TEB - WSB w Poznaniu
1998    
powstaje Wydział Zamiejscowy WSB w Chorzowie oraz kolejne uczelnie: WSB w Gdańsku, Toruniu i Wrocławiu, które otrzymują status wyższych szkół zawodowych
TEB tworzy spółkę marketingową Centrum Zastosowań i Analiz Marketingowych NORTE sp. z o.o. oraz Biuro Księgowo-Rachunkowe AKCEPT sp. z o.o.
1999    
uczelnia toruńska przenosi się do nowoczesnego wieżowca w centrum miasta
rozbudowa bazy lokalowej pozostałych uczelni
2000   
aktywną działalność konsultingową rozpoczyna TEB Consulting sp. z o.o.
liczba filii szkół policealnych sięga 35 w całym kraju
2001    
nawiązanie strategicznej współpracy pomiędzy TEB Edukacja a firmami Novell i Microsoft
2002    
łączna liczba absolwentów wszystkich szkół i uczelni w grupie TEB od momentu ich powstania przekracza 50 000 osób
TEB Edukacja zostaje ogólnopolskim centrum egzaminacyjnym TELC
2003   
Wyższe Szkoły Bankowe wprowadzają do oferty edukacyjnej kierunki informatyczne
2004   
Program Executive MBA, prowadzony przez WSB w Poznaniu wraz z Helsinki School of Economics, otrzymuje prestiżową międzynarodową akredytację Association of  MBAs
2005  
w murach szkół wyższych i policealnych Grupy TEB rozpoczyna naukę ponad 30 000 studentów i słuchaczy
TEB Edukacja uruchamia 49. filię
2006   
rozwój współpracy międzynarodowej z partnerami z USA, Wielkiej Brytanii i Finlandii
2007   
 powstaje Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wydział w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 nowe kierunki studiów I stopnia w szkołach wyższych: Logistyka w Chorzowie i Gdańsku, Europeistyka w Toruniu, Turystyka i Rekreacja we Wrocławiu
2008   
powstaje Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 TEB Edukacja działa w 51 miastach Polski, a liczba absolwentów szkół policealnych przekracza 65 000.
 powstaje Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o.
2009  
Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia sp. z o.o. przejmuje, po Towarzystwie Edukacji Bankowej SA, funkcję założyciela: Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu wraz z Wydziałami
powstaje Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni WSB w Gdańsku
2011 
w związku z podziałem Towarzystwa Edukacji Bankowej SA, pion organizacyjny TEB Edukacja pojawia się w strukturach Holdingu TEB jako samodzielna spółka – TEB Edukacja sp. z o.o., nowa spółka przejmuje statutową rolę organu prowadzącego szkoły oraz placówki TEB Edukacja i w konsekwencji bierze na siebie wszystkie prawa i obowiązki związane z ich działalnością.
nowy kierunek studiów na studiach II stopnia: Zarządzanie na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu
2012
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu zawierają porozumienie w sprawie połączenia w jedną uczelnię wyższą
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zawiera porozumienie w sprawie połączenia z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Turystyczną w Szczecinie
2013 
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku podpisuje umowę o połączeniu ze Szkołą Wyższą Prawa i Dyplomacji w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu podpisuje umowę o połączeniu z Wielkopolską Wyższą Szkołą Turystyki i Zarządzania
2015
Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu to pierwsza uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku, która uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. WSB we Wrocławiu jako pierwsza ze szkół WSB dołączyła do grona uczelni akademickich.
2016
Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. WSB w Gdańsku jest pierwszą Uczelnią niepubliczną na Pomorzu, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w tej dyscyplinie.