naglowek-test2

 

 

 

kierunkirozwoju

▪ Ciągły rozwój oferty edukacyjnej,
  w tym uruchomienie nowych kierunków studiów i umiędzynarodowienie kształcenia.

▪ Efektywny system zarządzania,
  a w szczególności doskonalenie zarządzania kadrami i informatyzacja.

▪ Stabilna sytuacja finansowa
  pozwalająca na inwestycje w projekty rozwojowe.

▪ Marketing strategiczny
  obejmujący budowanie trwałych przewag konkurencyjnych i skuteczne lokowanie absolwentów na rynku pracy.